Alla biografer i Dalsland är nu en del av Filmfestival på Dal

4 december 2019
Mikael Blom

Filmfestival på Dal har i år fått två nya biografer. Filmfestivalen 2019 tillkom Håfreströms Bio i Åsensbruk och igår stod det klart att även Saga Bio i Åmål kommer att vara med i Filmfestivalen 2020! Därmed är alla biografer i Dalsland med och visar film under Filmfestival på Dal.

Det är med stor glädje vi presenterar Saga Bio i Åmål som Filmfestival på Dals senaste medlemsbiograf.

-Vi har under en tid fört samtal med Saga Bio i Åmål. Både vi i Filmföreningen på Dal och Saga Bio har fått många frågor och önskemål från biopubliken som tycker att Saga Bio saknas i Filmfestival på Dal. Så det är mycket roligt att de tackade ja till vår inbjudan att vara med säger Mikael Blom, Ordförande i Filmföreningen på Dal.

Nu kommer arbetet att fortsätta tillsammans med alla biografer för att ta fram ett så varierat och bra filmprogram som möjligt med många roliga aktiviteter kring filmerna för filmfestivalen 2020.

Även Håfreströms Bio i Åsensbruk var med för första gången under Filmfestivalen 2019. De kommer att ha hand om invigningen av Filmfestivalen 2020.

Filmföreningen på Dal förärades med Dalslandsmedaljen 2019. Utdelningen hölls på Bokmässan i Göteborg. Motiveringen löd så här:

”Filmfestival på Dal bildades 1992 och har under åren vuxit till en av landets största filmfestivaler. Med ca. 8000 besökare som tittar på 80 filmer runtom i landskapet medverkar festivalen starkt till ökat intresse för filmkonsten och nyttjandet av områdets biografer varav flera i sig har kulturhistoriska värden. Filmfestival på Dal sätter så väl filmkonsten som Dalsland på kartan.”

© Filmföreningen på Dal 2021
Design av Bloms IT