Vissa arrangemang i Mellerud inställda

17 mars 2020
Mikael Blom

Centrumsalongen i Mellerud har i samråd med Olivia Lundberg och Lars Madséns barn beslutat att ställa in de kringarrangemangen. Dock kommer Jan G Andersson kommer att medverka som planerat.

© Filmföreningen på Dal 2024
Design av Bloms IT