Film om festivalen

13 mars 2024
Mikael Blom

Under filmfestivalen kommer Niklas Eriksson på Ingemar Media att spela in material till en film om Filmfestival på Dal.

Han kommer att besöka alla biografer vid något tillfälle under veckan.

Vi önskar Niklas välkommen till våra biografer! Vill du inte vara med på film? Kontakta Niklas.

© Filmföreningen på Dal 2024
Design av Bloms IT