Frågor om Corona-viruset

12 mars 2020
Mikael Blom

Vi har fått många frågor om Corona-viruset och hur Filmföreningen på Dal ställer sig till det.

Filmfestival på Dal genomförs som planerat. Men vi bevakar kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer dem. Så förändringar kan ske snabbt.

Filmföreningen på Dal driver ingen biograf. Vi planerar och genomför filmfestivalen tillsammans med biograferna. Däremot kan vi ge rekommendationer till biograferna. Det är upp till varje biograf att vidta de åtgärder som krävs på respektive ort.

Filmföreningen har daglig kontakt med kommunerna angående offentliga visningar och skolbio. Vi rekommenderar våra biografer att vara noga med att tvål och vatten finns på alla toaletter. På platser där man kan komma i kontakt med pengar eller andra smittobärare rekommenderar vi att använda handsprit. Vi rekommenderar också biograferna att endast sälja styckförpackat godis under festivalen.

I övrigt kommer allt att vara som vanligt.

© Filmföreningen på Dal 2024
Design av Bloms IT