Inställd Filmfestival 2021

1 februari 2021
Mikael Blom

Styrelsen beslutade idag att ställa in filmfestivalen 2021 pga. pandemin och dess restriktioner som omöjliggör en filmfestival.

Formellt beslut kommer att fattas på styrelsemötet den 30/3.

(Inlägget publicerat 19/4 när protokollet var justerat)

© Filmföreningen på Dal 2024
Design av Bloms IT